YKSITYISYYDENSUOJA

Henkilötietolain (623/1999) 10 § mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Farm and Food Travel Finland

Y-tunnus: 2681235-7

Puhelin: +358(0)408657232

Email: info@farmandfoodtravel.com

 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Niina Mayer

Puhelin: +358(0)408657232

Email: info@farmandfoodtravel.com

 

Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

  

Rekisterin käyttötarkoitus

Tilattujen tuotteiden toimitus ja laskutus, asiakaspalvelun suoritus, markkinointi, palvelun kehittäminen ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää kaikki tai osan seuraavista tiedoista: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys/organisaatio, laskutusosoite, toimitusosoite, www-osoite, käytetty toimitus- ja maksutapa, asiakkaalle tehdyt työt tai yhteistyökumppanilta tilatut palvelut/tuotteet.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty rekisteröityjen itse, verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tietoja, Farm and Food Travel Finlandin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä, sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

 

 

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen työntekijät. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään Farm and Food Travelin kotitoimistolla. Pääsy henkilötietoihin on vain yrityksen työntekijöillä. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja salasanakirjautumisella. Laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, sekä itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@farmandfoodtravel.com.

Farm and Food Travel

Niina ja Philipp Mayer 

Perälänraitti 39, 37830 Akaa

Y-tunnus 2681235-7

info@farmandfoodtravel.com

+358 40 8657232 Niina Mayer

+358 40 9306406 Philipp Mayer