MATKAEHDOT

MATKAEHDOT

Vakiomuotoinen tietolomake

  • Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.
  • Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys Farm and Food Travel on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
  • Lisäksi yritys Farm and Food Travel on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.
  • Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista matkaehdot

 

Matkatoimisto Farm and Food Travelin matkapakettien lisä- ja erityisehdot

Yritys noudattaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston yleisiä matkapakettiehtoja (YME), jotka ovat löydettävissä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Niiden lisäksi noudatamme YME 1.3. ja 4.4. kohtien oikeuttamina alla listattuja lisä- ja erityisehtoja. Matkojen kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (reittilentojen varaus -ja myyntiehdot), matkojen erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, matkojen erityisluonteesta johtuvien matkaohjelmaehtojen ja matkakohteiden erityisolojen vuoksi sovellamme yleisten matkapakettiehtojen kohdista 4.1.sekä 7. poikkeavia peruutus-, muutos- ja luovutusehtoja; matkan peruutuksen, muutoksen tai luovutuksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi peruuttaa, muuttaa tai luovuttaa toiselle henkilölle kuluitta.

 

1. Farm and Food Travelin matkat ja niiden luonne

Farm and Food Travelin matkat ovat etukäteen tietylle ryhmälle suunniteltuja, matkaohjelmaa noudattavia, suomea puhuvan matkanjohtajan johtamia ammatti- ja opintomatkoja. Ryhmäkoko on pääsääntöisesti 15-40 matkustajaa. Matkojen toteuttaminen edellyttää matkakohtaisen vähimmäismatkustajamäärän täyttymistä. Vähimmäismäärän ilmoitamme matkakohtaisesti. Farm and Food Travel varaa oikeuden peruuttaa matkan, mikäli vähimmäisosallistujamäärä ei täyty.

 

2. Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa vähintään Farm and Food Travelin määrittämän ennakkomaksun. Matkan varausmaksun suuruus vaihtelee matkakohteen mukaan ja maksu on suoritettava mainittuun eräpäivään mennessä. Varausmaksun suorittamisen yhteydessä matkustaja hyväksyy yleiset matkapakettiehdot sekä erikoisehdot, joita sekä matkanjärjestäjä että matkalle lähtijä sitoutuvat noudattamaan.

Ennakkomaksu on vähintään 25% matkapaketin kokonaishinnasta/ henkilö, mikäli varausvaiheessa ei toisin ilmoiteta. Ennakkomaksu ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä, samoin kuin muutoin tavanomaisesta mahdollisesti poikkeavat maksuehdot.

Loppumaksu suoritetaan viimeistään 31 vrk ennen matkan alkua, mikäli varausvaiheessa ei toisin ilmoiteta. Jos matka varataan alle 31 vrk ennen matkan alkua, on koko matkan hinta suoritettava heti. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

 

3. Peruutukset

Peruutustapauksessa matkanjärjestäjä perii matkan peruuntumisesta aiheutuvat kulut alihankkijoilta ostetuista palveluista. Näihin kuuluvat esimerkiksi lentoliput, joissa ei ole vaihtomahdollisuutta ja joiden hintaa ei makseta takaisin peruutustilanteessa. Hotellien ja kuljetusyhtiöiden varaus- ja myyntiehdot ovat huomattavasti yleisiä valmismatkaehtoja tiukemmat. Peruutustilanteessa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjä perii kulut täysimääräisenä.

 

4. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

Matkojen toteutumiseen vaaditaan vähimmäismäärä lähtijöitä. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, jos matkalle ei ole ilmoittautunut toteuttamiseen riittävää määrää lähtijöitä. Peruuttamisesta ilmoitetaan vähintään 21 vrk ennen matkan alkua, jolloin matkustajan maksamat maksut palautetaan kokonaisuudessaan matkustajan ilmoittamalle tilille.

 

5. Mies- ja naismatkustajien paikat

Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneesta etukäteen ilmoitettu lisämaksu, jos toista mies- tai naispaikkalaista ei ilmoittaudu tai joku mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa. Mies- tai naispaikan lisämaksu on 170 euroa, jollei toisin ilmoiteta.

 

6. Matkaohjelman muutokset

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden matkaohjelman muutoksiin (aikataulu-, ohjelma-, ja hintamuutokset).

 

7. Kuljetusyhtiöiden vastuu

Lentomatkat lennetään reittilennoilla turistiluokassa. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla. Lentoliikenteessä voi tapahtua myöhästymisiä, joihin kannattaa varautua. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingoista, jos esimerkiksi paluumatka viivästyy lennon myöhästymisen vuoksi. Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkaohjelmaa tai matka-aikataulua, jos lennon viivästyminen tai peruuntuminen johtuu force majeure-tilanteesta (esim. lentoliikenteen lakko, tekninen vika tai luonnonolosuhteet, poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3).

 

8. Ilmoitusvelvollisuus matkanjärjestäjän virheestä

Jos matkustaja huomaa matkanjärjestäjän toiminnassa virheen, joka on korjattavissa matkan aikana, siitä on ilmoitettava heti. Jos näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan virheeseen.

 

9. Kustannusmuutosten vaikutus hintaan (matkanjärjestäjästä riippumaton)

Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, että matkaohjelmaan tai matkan hintaan sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tähän sisältyvät esimerkiksi valuuttakurssimuutokset tai lentokustannusten muutokset.

 

10. Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan sairastuminen

Mikäli matkanjohtaja sairastuu äkillisesti tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa matkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

 

11. Matkustusasiakirjat

Matkustaja hankkii itse omalla kustannuksellaan matkalle tarvittavat matkustusasiakirjat ja viisumin/matkustusluvan. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten matkustusasiakirjojen tai viisumin/matkustusluvan epäämisen johdosta.

 

12. Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu

Farm and Food Travelin matkat eivät sisällä matkavakuutusta tai peruutusturvamaksua eikä matkatavaravakuutusta. Kehotamme matkustajiamme matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saat vakuutusyhtiöltäsi.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa.

Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista.

 

13. Muut ehdot

Matkapaketin hintaan sisältyvät palvelut käyvät ilmi matkaohjelmasta.

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkavaraus vastaavan tasoiseen tai parempaan toiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennukseen tai muuhun korvaukseen.

 

14. Asiakastiedot

Tietojen käsittelyssä sovelletaan tietosuojalain periaatteita.

 

Farm and Food Travel Finland

Y-tunnus 2681235-7

Yritys on rekisteröity Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään ja valvomaan valmismatkarekisteriin.

Matkanjärjestäjätunnus: 241/19/Mi

Niina ja Philipp Mayer 

Perälänraitti 39, 37830 Akaa

info@farmandfoodtravel.com

+358 40 8657232 Niina Mayer

+358 40 9306406 Philipp Mayer